237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5188 sayılı Kanun’un Uygulanmasına Dair Yönetmelik