Özel Güvenlik Sınav Notunuzu Hesaplayın


  [calculate_button "Hesapla"]

  Devlette ya da özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak işe başlamak isteyenlerin girmesi gereken sınavın adı Ög sınavıdır. Ög sınavı silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Silahsız ögg olmak isteyenler sadece bir sınava, silahlı ögg olmak isteyenler üç farklı kategoride sınava tabi tutulurlar.

  Silahsız Ög Puan Hesaplama, Silahsız Ög Hesabı Nasıl Yapılır?

  Silahsız Özel güvelik olmak isteyenler girmeleri gereken temel eğitim sınavında sorulan 100 tane sorudan en az 60 tane soruyu doğru bir şekilde cevaplamaları gerekir. Ög sınavlarında yanlışlar doğruyu götürmez.  Bu yüzden cevabını bilmediğiniz sorulara rastgele işaretliyebilirsiniz. ÖG temel eğitim sınavında her soru 1 puandır ve yaptığınız doğru sayısı kadar puan alırsınız.

  Silahlı Özel Güvenlik (ÖG) Puan Hesaplama

  Silahlı özel güvenlik olmak isteyenler 100 sorudan oluşan ög temel eğitim sınavına girerler. Silahlı ög olacaklar temel eğitim sınavında farklı olarak 25 tane sorudan oluşan silah sınavı ve 5 atıştan oluşan bir de uygulama sınavına girerler. Silahlı güvenlik sınavı sorularını özetlersek;

  100 soru temel eğitim sınavı (100 puan ), 25 tane silah sorusu (50 puan) ve Uygulama Sınavı. Uygulamalı sınavda, 15 metre mesafeden ve 5 adet fişek üzerinden yapılır ve adayların atış becerisi ölçülür. 5 atışın her biri 10 puandır. (5×10=50 Puan)

  Silahlı Ög olmak isteyen kaç puan almalı?

  Silahlı ög olmak isteyenler ilk aşama olan ve 100 sorudan oluşan temel eğitim kısmından 60 ve üzerinde puan almaları gerekir. Eğer temel eğitim sınavında 50-60 arası puan alırsa, silah sınavı ve atıştan 60’dan fazla puan almalı ki ortalamasını en az 60 yapabilsin.

  Tekrar özetlersek; başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın ilk kısmından (temel sınav) 100 soruluk birinci kısım ve silah bilgisi ve uygulama puanında oluşan ve 100 puanın oluştuğu ikinci kısımdır. Silahlı ögg olmak isteyenlerin başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıdır. Adayların başarılı olabilmeleri için, bu iki puan ortalamasının en az 60 ve her iki kısım puanının ise en az 50 olma şartı vardır.

  Ög puan hesabı Örnekleri ;

   1. Örnek: Silahsız ögg olmak isteyen aday girdiği temel eğitim sınavında 60 aldığı varsayılırsa başarılı sayılır.

  2. Örnek: Ögg adayı 100 soruluk temel eğitim sınavından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında 2 atış isabetiyle 20 puan almıştır.

  50+70=120 puan ve 120/ 2 = 60 olduğundan silahlı ögg olarak sınav başarılıdır.

  3. Örnek: Ögg adayı 100 soruluk temel eğitim sınavından 55 puan, silahlı sınav kısmından ise 30 puan alınmış ve atış sınavında 3 atış isabetiyle 30 puan almıştır.

  55+60=115 puan ve 115 / 2 = 57.5 ortalama 60’ı altında olduğundan sınavdan başarısız sayılır.

  4. Örnek: Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 62 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ve hiç isabetli atış yapamamıştır.

  62 + 54 = 116  116 / 2 = 58 puan olur ve sınav geçememiş olur.

  5. Örnek: Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından 30 puan ve 4 atış isabetli (40 puan) yapmıştır.

  50 + 70 = 120  120 / 2= 60 puan sonucu çıkar ve aday sınavdan geçer.

  6. Örnek:

  • Aday Temel eğitim sınavında 52 puan
  • Silah sınavından 40 puan
  • Atıştan 20 puan
  • Birinci kısım 52, ikinci kısım 40+20=60 puan
  • Ortalaması 52 + 60 = 112
  • 112 / 2 = 56, Sonuç başarısız